Blog

Aktualizacja zapytania – Badania akustyczne

24 września, 2016 13 maja, 2020 Brak komentarzy

W związku z uwagami zgłoszonymi do zapytania ofertowego i załączników z dnia 18 września 2016 roku dotyczących przeprowadzenie badań na potrzeby realizacji projektu pod roboczą nazwą „Opracowanie prototypu urządzenia opartego o bezprzewodowy sensor i system telemedyczny do diagnozowania jakości oddechu podczas snu”, o którego dofinansowanie będziemy się starać w ramach prowadzonego naboru do Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach I Osi priorytetowej: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 uprzejmie prosimy o przedstawienie oferty w celu zawarcia umowy warunkowej.

Opis oraz wszystkie załączniki umieszczono w załączonym dokumencie.

Zapytanie – Umowa Warunkowa (wersja zaktualizowana)