Blog

September 18, 2016
|

Zapytanie – Umowa warunkowa – Badania akustyczne

W związku z planowanym rozpoczęciem realizacji projektu pod roboczą nazwą „Opracowanie prototypu urządzenia opartego o bezprzewodowy sensor i system telemedyczny do diagnozowania jakości oddechu podczas snu”, o którego dofinansowanie będziemy się starać w ramach prowadzonego naboru do Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach I Osi priorytetowej: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 uprzejmie prosimy o przedstawienie oferty na realizację zadań przedstawionych w załączonym zapytaniu ofertowym w celu zawarcia umowy warunkowej.

Opis oraz wszystkie załączniki umieszczono w załączonym dokumencie.

Zapytanie – Umowa Warunkowa