Blog

Diagnoza bezdechu sennego u dorosłych

Adult man during a medical breathing treatment with respiratory mask against snoring sitting with doctor at the ENT office

Diagnoza bezdechu sennego jest kluczowa dla ustalenia odpowiedniego planu leczenia i zapobiegania powikłaniom zdrowotnym związanym z tym zaburzeniem. Istnieje kilka kroków, które mogą być częścią procesu diagnozy bezdechu sennego u dorosłych:

  1. **Wywiad medyczny**: Lekarz przeprowadza wywiad medyczny, podczas którego pacjent opowiada o swoich objawach, historii chorób oraz czynnikach ryzyka, takich jak otyłość, palenie papierosów czy spożywanie alkoholu.
  2. **Badanie fizyczne**: Lekarz może przeprowadzić badanie fizyczne, w tym ocenę cech anatomicznych dróg oddechowych oraz badanie na obecność obrzęków nosa, co może sugerować obecność przeszkód w drogach oddechowych.
  3. **Skala Epwortha**: Pacjent może zostać poproszony o wypełnienie kwestionariusza Skala Epwortha, który ocenia skłonność do zasypiania w różnych sytuacjach i może dostarczyć informacji na temat stopnia senności w ciągu dnia.
  4. **Badanie polisomnograficzne (PSG)**: Jest to kompleksowe badanie, które monitoruje różne parametry podczas snu, takie jak aktywność mózgu, ruchy ciała, poziom tlenu i dwutlenku węgla we krwi oraz aktywność mięśni oddechowych. PSG jest uznawane za „złoty standard” w diagnozowaniu bezdechu sennego.
  5. **Badanie napływu powietrza**: Może być wykonywane w warunkach domowych za pomocą przenośnych urządzeń do monitorowania napływu powietrza, aby ocenić częstość i nasilenie zdarzeń bezdechu sennego podczas snu.
  6. **Badanie endoskopowe dróg oddechowych**: W niektórych przypadkach może być przeprowadzane badanie endoskopowe dróg oddechowych, aby ocenić ich anatomię i wykryć ewentualne przeszkody.

Po przeprowadzeniu diagnozy lekarz może ustalić plan leczenia, który może obejmować:

  • **Urządzenia CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)**: CPAP jest często stosowany w leczeniu bezdechu sennego. Urządzenie to dostarcza dodatkowe ciśnienie powietrza przez maskę nosową lub ustną, co pomaga utrzymać drogi oddechowe otwarte podczas snu.
  • **Aparaty do wentylacji bi-level (BiPAP)**: W niektórych przypadkach, gdy CPAP nie jest skuteczny lub nieakceptowalny dla pacjenta, stosuje się aparaty do wentylacji bi-level, które dostarczają różne poziomy ciśnienia w zależności od fazy oddechu.
  • **Zmiany stylu życia**: Obejmują utratę wagi, unikanie alkoholu i palenia papierosów oraz regularną aktywność fizyczną.

Wczesna diagnoza i leczenie bezdechu sennego są istotne dla poprawy jakości życia pacjenta i zmniejszenia ryzyka powikłań zdrowotnych związanych z tym zaburzeniem. Osoby doświadczające objawów bezdechu sennego powinny skonsultować się z lekarzem, aby uzyskać odpowiednią diagnozę i leczenie.

Pozostałe wpisy