Blog

Czym jest bezdech senny?

Sleep apnea CPAP mask on the grey table

Bezdech senny to zaburzenie oddechowe, które występuje podczas snu i charakteryzuje się chwilowym zatrzymaniem lub znacznym zmniejszeniem przepływu powietrza do płuc. Jest to często występujący problem zdrowotny, który może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia i jakości życia osób dotkniętych tym schorzeniem.

Główne rodzaje bezdechu sennego to:

  1. **Bezdech obturacyjny (OSA)**: Jest to najczęstsza forma bezdechu sennego, powstająca w wyniku blokowania górnych dróg oddechowych przez zwiotczenie mięśni gardła podczas snu. Może prowadzić do krótkotrwałych przerw w oddychaniu, które mogą mieć negatywny wpływ na poziom tlenu we krwi.
  2. **Bezdech centralny (CSA)**: W tym przypadku problemem jest brak wysyłania odpowiednich sygnałów przez mózg do mięśni oddechowych, co powoduje chwilowe zaprzestanie oddychania. Jest to rzadszy typ bezdechu sennego i często związany z innymi schorzeniami, takimi jak niewydolność serca czy choroby neurologiczne.
  3. **Bezdech mieszany**: Jest to kombinacja bezdechu obturacyjnego i centralnego.

Objawy bezdechu sennego mogą obejmować głośne chrapanie, przerywany sen, uczucie senności w ciągu dnia, bóle głowy, problemy z koncentracją oraz nadmierną senność w ciągu dnia.

Nieleczony bezdech senny może prowadzić do szeregu poważnych problemów zdrowotnych, w tym nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej, udaru mózgu, cukrzycy, zaburzeń rytmu serca oraz zwiększonego ryzyka wypadków drogowych z powodu nadmiernego zmęczenia.

Diagnoza bezdechu sennego często wymaga przeprowadzenia badania polisomnograficznego, które monitoruje różne parametry podczas snu, takie jak aktywność mózgu, ruchy ciała, poziom tlenu i dwutlenku węgla we krwi oraz aktywność mięśni oddechowych.

Leczenie bezdechu sennego może obejmować zmiany stylu życia, takie jak utrata wagi, unikanie alkoholu i palenia papierosów, regularną aktywność fizyczną, a także stosowanie urządzeń CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), które pomagają utrzymać drogi oddechowe otwarte podczas snu poprzez dostarczanie dodatkowego ciśnienia powietrza.

Ważne jest świadomość problemu bezdechu sennego i jego konsekwencji dla zdrowia, a także skonsultowanie się z lekarzem w przypadku występowania objawów tego schorzenia. Wczesna diagnoza i leczenie mogą pomóc zmniejszyć ryzyko powikłań zdrowotnych i poprawić jakość życia osób dotkniętych tym problemem.

Pozostałe wpisy