Blog

Obturacyjny bezdech podczas snu, a ryzyko sercowo-naczyniowe

Stethoscope and red heart on table

Jest to temat, który ostatnio przyciąga uwagę naukowców i lekarzy, ponieważ bezdech senny ma potencjalnie poważne konsekwencje dla zdrowia serca i naczyń krwionośnych.

Bezdech senny to zaburzenie, które powoduje, że osoba przestaje oddychać na krótki czas podczas snu. W przypadku bezdechu obturacyjnego, który jest najczęstszym rodzajem bezdechu sennego, przyczyną jest częściowe lub całkowite zablokowanie górnych dróg oddechowych przez mięśnie gardła w trakcie snu.

W badaniu autorzy analizowali związek między bezdechem sennym a ryzykiem chorób serca i naczyń krwionośnych. Wyniki sugerują, że bezdech senny, zwłaszcza w jego bardziej zaawansowanych formach, może zwiększać ryzyko wystąpienia takich poważnych problemów zdrowotnych jak nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, udar mózgu czy zaburzenia rytmu serca.

Chociaż istnieje silna korelacja między bezdechem sennym a ryzykiem chorób serca, nie można jednoznacznie stwierdzić, że bezdech senny bezpośrednio powoduje te schorzenia. Istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na zarówno bezdech senny, jak i zdrowie serca, takie jak otyłość, palenie papierosów czy niezdrowa dieta.

Dlatego też, diagnoza i leczenie bezdechu sennego, zwłaszcza u osób z czynnikami ryzyka chorób serca, są istotne dla zachowania dobrego zdrowia sercowo-naczyniowego. Leczenie obejmuje często stosowanie urządzeń CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), które pomagają utrzymać drogi oddechowe otwarte podczas snu oraz zmiany stylu życia, takie jak utrata wagi, unikanie alkoholu i palenia papierosów oraz regularna aktywność fizyczna.

Pozostałe wpisy