Blog

Zmieniamy filozofię badań snu

Clebre - spersonalizowane leczenie zaburzeń snu i oddychania

Istnieje trend, który ma coraz większy wpływ nie tylko na świadomość, ale przede wszystkim na sposób badań snu. Jest to ważne, ponieważ w medycynie skuteczne leczenie zależy od trafności diagnozy. Dowodem jest kolejna publikacja wskazująca na konieczność zmiany, której Clebre jest częścią.

Tak zwane badanie nocne, to badanie które wykonuje się w czasie snu osoby badanej. Służy ono do oceny jakości snu, a najczęściej jest wykorzystywane w celu określenia stopnia zaburzeń oddychania podczas snu .Takim zaburzeniem jest nasilenie chrapania i bezdechów we śnie.

Badania snu wykonywane są na całym świecie  (jak i w Polsce) jako badania „jednej nocy”. Zwykle są to badania prowadzone w tak zwanej pracowni badań snu, zlokalizowanej na terenie szpitala. Inne badania wykonuje się w warunkach domowych, jednak nadal są to badania, które trwają tylko jedną noc. Wiadomym jest, że nie każdej nocy śpimy jednakowo, a jeśli na podstawie wyniku badania mamy zaproponować pacjentowi leczenie, to niezmiernie ważne jest, aby wynik był maksymalnie wiarygodny.

Filozofia CLEBRE od samego początku opiera się na tym założeniu. Chcemy, aby badania snu i oddychania w czasie snu były:

  1. prowadzone przez wiele nocy,
  2. wykonywane w domu, w typowych dla badanego warunkach.

W lipcu 2020 roku, w znamienitym czasopiśmie „Chest”  opublikowano tekst pod tytułem „It’s Time for Multiple Sleep Night Testing in OSA” 1 („Już czas na wielonocne badania u pacjentów z podejrzeniem bezdechów”). Jest to komentarz do dużego artykułu 2, który na podstawie badania ponad 10 tysięcy pacjentów pokazuje, że dość często wykonanie 1-nocnego badania snu daje nam fałszywy wynik. A to z kolei skutkuje ryzykiem dobrania niewłaściwego sposobu leczenia dla indywidualnego pacjenta!

Autorzy komentarza, specjaliści medycyny snu z Kliniki Pulmonologii w Zurychu, postulują, aby w miarę możliwości rozważać właśnie wykonywanie badań wielonocnych. Takie podejście da nam zdecydowanie więcej informacji na temat snu konkretnego pacjenta, a w konsekwencji spowoduje dużo precyzyjniejszy dobór metod leczenia w indywidualnym przypadku. To właśnie rozwój technik telemedycznych, biosensorów i zastosowanie algorytmów medycznej sztucznej inteligencji może spowodować taką zmianę.

Cieszymy się, że w CLEBRE doskonale wpisujemy się w ten trend i uczestniczymy w zachodzącej zmianie, którą umożliwia nam postęp technologii medycznej.

  1. RoederM. Kohler; It’s Time for Multiple Sleep Night Testing in OSA. Chest 2020 Jul;158(1):33-34. 
  2. M. PunjabiS. PatilC. CrainiceanuR.N. Aurora Variability and Misclassification of Sleep Apnea Severity Based on Multi-Night Testing. Chest 2020 Jul;158(1):365-373.

Pozostałe wpisy